sb komplet,sb-komplet,ekonomický software,účetnictví,kasa,sklad,komise,konsignace,fiskální paměť,fiskální modul,skladové hospodářství,daňová evidence,daňové přiznání

 
    MILCOM servis a.s. Šipka Nabízíme Šipka Ekonomický software SB KOMPLET Šipka Pro uživatele Šipka Zaokrouhlování
    MILCOM servis a.s. Šipka Kontakty Šipka Středisko informačních technologií Šipka Ekonomický software SB KOMPLET Šipka Pro uživatele Šipka Zaokrouhlování
Logo MILCOM servis a.s. SB KOMPLET® - Registrovaná obchodní známka              H&M DataSoft - autoři ekonomického systému SB KOMPLET®

Zaokrouhlování hotovostních plateb


Bankovní rada České národní banky rozhodla o ukončení platnosti mincí nominální hodnoty 50 haléřů k datu 31. srpna 2008.
V souvislosti s ukončením platnosti desetníků a dvacetníků schválil Parlament České republiky v roce 2003 změnu zákona o ochraně spotřebitele, která jasným způsobem nastavuje mantinely obchodníků při zaokrouhlování:
Novela zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele § 3 písmeno c):
prodávat výrobky a poskytovat služby za ceny sjednané v souladu s cenovými předpisy (Zákon č. 526/1990 Sb.) a ceny při prodeji výrobků nebo poskytování služeb správně účtovat; při konečném účtování prodávaných výrobků a poskytovaných služeb v hotovosti se celková částka zaokrouhluje vždy k nejbližší platné nominální hodnotě zákonných peněz v oběhu. (Zákon č. 6/1993 Sb.)Zaokrouhlování DPH


Výpočtenou dan je možné ponechat v haléřích nebo daň zaokrouhlit dle zákona č. 235/2004 Sb.na desetihaléře nebo na padesátiháléře, nově od 1.9.2008 na koruny.
Od 1.1.2009 dle zákona č.302/2008 Sb. § 28 odst.2 písmeno l je možno daň ponechat v haléřích nebo ji zaokrouhlit na nejblížší měnovou jednotku v oběhu - koruny.
Příklad:
Základ Daň (9) Celkem Poznámka
625,00 Kč 56,25 Kč 625,25 Kč bez zaokrouhlení u bezhotovostních plateb
625,00 Kč 56,30 Kč 625,30 Kč lze použít do 31.12.2008 u bezhotovostních plateb
625,00 Kč 56,00 Kč 625,00 Kč u hotovostních plateb

Při výpočtu daně podle §37 odstavec 2)
Celkem Koefic. (9) Daň Zaok. Poznámka
681,00 Kč 0,0826 56,25 Kč 56,00 Kč u hotovostních platebTypy zaokrouhlování:
 • zaokrouhlení dolů (floor) - prosté odříznutí (resp. vynulování) číslic nižších řádů, než je zvolený řád zaokrouhlení - nejjednodušší způsob zaokrouhlení
 • zaokrouhlení nahoru (ceil) - po zaokrouhlení dolů je poslední číslice (počet jednotek zaokrouhlovacího řádu) zvětšena o 1
 • matematické zaokroulení (round) - obvyklé zaokrouhlení, při kterém se hodnota zaokrouhlí nahoru nebo dolů podle toho, kterého absolutní hodnota rozdílu od původního čísla (čísla před zaokrouhlením) je menší, např. tak, že se číslo zvětší o polovinu intervalu a pak zaokrouhlí dolů
 • zaokrouhlení pětky - pro číslo uprostřed zaokrouhlovacího intervalu se volí různě "šalamounská" řešení, například nahoru anebo s příklonem k sudé číslici (preference sudé). Preferencí sudé se řeší to, že při jednostranném zaokrouhlení těchto čísel nahoru uprostřed (bez preference sudé) se výsledky v průměru nadsazují. Matematické zaokrouhlení v praxi znamená, že částky 0 až 49 haléře budou zaokrouhleny dolů, tj. na nulu, částky na 50 až 99 haléřů nahoru, tj. na celou korunu.
  Zaokrouhlování tržby v modulech SBSKLAD.EXE, SBKASA.EXE, SBFAKT.EXE a SBZAKAZ.EXE - verze DOS

  SBSKLAD
  Způsob zaokrouhlování lze nastavit v KUZELCE přepisem ZAO na .10/.50/1.0/10./N ,
  nebo v Nastavení konstant a Parametry opět na .10/.50/1.0/10./N ,
  nebo v modulu Nastavení, Předkontace, Sklad, Výdeje uvedením textu
  ZAO.1/ZAOM.1/ZAO.5/ZAOM.5/ZAO1/ZAOM1/ZAO10/ZAOM10/ZAON v názvu pohybu nebo v poli „volby“. Texty s M vedou k matematickému zaokrouhlení, bez M k úpravě ceny vzhůru, ZAON k potlačení úprav ceny.

  Zaokrouhlování se uplatňuje u prodejů za hotové a fakturace. Vyjmout nehotovostní faktury lze vložením ZAON do druhu pohybu, pak však musí být způsob zaokrouhlení nastaven v Parametrech.

  Prioritu nastavení má Druh pohybu, pak KUZELKA a pak Nastavení parametrů. Nastavení nelze editovat, pokud je upravena KUZELKA.

  Zaokrouhlení je spočteno a poté vloženo do tržby v základní sazbě, nebo snížené sazbě, není-li v dokladu základní sazba nebo do nulové sazby DPH. Tedy vždy do tržby v jedné sazbě.

  Pokud je v ceníku prací nalezena položka s kódem ZAOK_ZAKL, ZAOK_SNIZ nebo ZAOK_CELK, je zaokrouhlení vygenerováno jako poslední položka dokladu s množstvím 1 a cenou zaokrouhlení. To může vést ke značnému zvýšení počtu pohybů, proto modul SBSKLAD, pokud položky v ceníku prací nejsou, ukládá zaokrouhlení jen do hlaviček dokladů a do daňových dokladů. Naopak, k analýzám rozšířené pohyby pomohou. Pro neplátce DPH se používá položka s kódem ZAOK_CELK. V položkách ceníku prací mohou mít ZAOK ... libovolný název, jedná se však o Zaokrouhlení tržby, jednotkou je Kč, ceny jsou všechny 0, sazby daně 19/9/0.

  Sklad počítá nově DPH na haléře – ne na desetihaléře. Při prodeji v MC je nejdříve spočtena daň a základ podle koeficientu a na desetihaléře, případné zaokrouhlení je rozloženo na haléře.

  SKLAD doklady vytváří automaticky, v daňové tabulce vydané faktury není třeba nic upravovat. Pokud je přece u vydané faktury třeba daňové základy a daně upravit (např. při přepisování jinde vzniklých dokladů do SKLADu), lze daňové údaje do rozdílu 1 Kč editovat a úprava bude vložena do daň.dokladu. Pokud ale součet upravených základů a daní nedá zaokrouhlenou částku, systém zaokrouhlení provede.

  SBKASA
  Způsob zaokrouhlování lze nastavit v KUZELCE přepisem ZAO__NIC na ZAO__ a .10/.50/1.0/2.0/10./N ,
  nebo v Nastavení konstant a Parametry opět na .10/.50/1.0/2.0/10./N .
  Prioritu má nastavení v KUZELKA. Zaokrouhlení 2.0 znamená zaokrouhlení na koruny nahoru. Od verze 2008.31 lze nastavit, zda se má zaokrouhlovat i platba platební kartou. Standardně se nezaokrouhluje !!! (KUZELKA zak/ZAK)

  Použití ceníku prací je obdobou možností SBSKLADu.

  SBFAKT
  Zaokrouhlení lze nastavit v Nastavení konstant a Parametry, nastavuje se první písmeno Všechny/Hotovostní/Nezaokrouhlovat a dále opět .10/.50/1.0/10., tedy např. H.50 a pod.

  Použití ceníku prací je obdobou možností v SBSKLADu.

  Do podvojného účetnictví se bude účtovat zaokrouhlení následovně:

  Pokud je použita položka ceníku prací ZAOK_ ... a je bez účtu, je zaokrouhlením vygenerována položka s účtem shodným s předkontací faktury nebo přepisem předkontace v hlavičce faktury. Účtuje se zpravidla souhrnně k tržbě.

  Pokud je použita položka ceníku prací ZAOK_ ... a nese účet, je zaokrouhlením vygenerována položka s účtem podle položky ZAOK_ ....... Účtuje se souhrnně nebo samostatně, podle shody účtu ze ZAOK_ ... a předkontace faktury.

  Pokud není použita položka ceníku prací ZAOK_ ... není zaokrouhlením vygenerována žádná položka. Účtuje se pak při okamžitém tisku faktury zápis s textem Zaokrouhlení v 9/19/0 % na účet poslední položky faktury. Při opožděném tisku faktury se účtuje na účet cenových rozdílů FV z nastavení konstant modulu SBFAKT

  V přijatých fakturách se bude častěji objevovat rozmanitý způsob úprav cen. Toto zaokrouhlení musíte ručně vložit do položky přijaté faktury. Pro usnadnění příjmu faktur se nově objevuje součet základů ve spodním řádku editační plochy položek. Zaúčtovány budou jen rozepsané položky, nikoliv v závěrečné rekapitulaci opravené základy daně.

  SBZAKAZ
  Zaokrouhlení lze nastavit v Nastavení konstant a Parametry, nastavuje se první písmeno Všechny/Hotovostní/Nezaokrouhlovat a dále opět .10/.50/1.0/10., tedy např. H.50 a pod.
  To platí pro vydané faktury, navíc se nastavuje zaokrouhlení pro paragony o řádek výše formou .10/.50/1.0/10.

  Použití ceníku prací je obdobou možností v SBSKLADu.

  Zásady podvojného účtování jsou podobné modulu SBFAKT.

 • MILCOM servis a.s. Držitel certifikátu ISO 9001:2008 Zpět na začátek
  www.milcom.cz Hostivařská 538/56, 102 00 Praha 10, IČ:18628826, DIČ:CZ18628826