sb komplet,sb-komplet,ekonomický software,účetnictví,kasa,sklad,komise,konsignace,fiskální paměť,fiskální modul,skladové hospodářství,daňová evidence,daňové přiznání

 
    MILCOM servis a.s. Šipka Nabízíme Šipka Ekonomický software SB KOMPLET Šipka Pro uživatele Šipka Obecné formuláře
    MILCOM servis a.s. Šipka Kontakty Šipka Středisko informačních technologií Šipka Ekonomický software SB KOMPLET Šipka Pro uživatele Šipka Obecné formuláře
Logo MILCOM servis a.s. SB KOMPLET® - Registrovaná obchodní známka              H&M DataSoft - autoři ekonomického systému SB KOMPLET®

Obecné formuláře

SBSKLAD.EXE a SBFAKT.EXE


OBECNÝ FORMULÁŘ FAKTURY


Formulář může být vložen do lokálního nastavení ve volbě Tvar a tisk faktur a Formulář, nebo tamtéž může být text VOLNY LIST a název souboru s formulářem je v předkontaci řady faktur, systém zůstal nezměněn. Stejně tak budou dále fungovat předchozí formuláře.

Nově lze do pole Formulář v předkontaci vložit název s náhradními znaky *.
Pak je před tiskem nabídnut seznam jmen, která vyhovují masce.
Příklad:
Zahraniční fakturu chceme tisknout anglicky nebo německy. Do pole Formulář v předkontaci vložíme ZAHRFAKT.*** . Editací vytvoříme německý formulář do souboru ZAHRFAKT.NEM a anglický do ZAHRFAKT.ANG

Struktura formuláře
Ve formuláři lze definovat jednu, nebo všechny části faktury. Záhlaví 1.strany se definuje vždy.
Některé části mohou chybět, musí však být dodržena výše uvedená posloupnost prvků.

@RADEK
.... formulář položky, řádku faktury ....
@MEZISOUCET
.... formulář mezisoučtu faktury ....
@REKAPITULACE
.... formulář rekapitulace faktury ....
@HLAVA
.... formulář záhlaví dalších stran faktury ....
@ZAVERnn
.... formulář závěru faktury, tiskne se za rekapitukaci, kde nn je 1 řádek závěru
@PRAZDNY
.... formulář prázdného řádku, tiskne se v prostoru mezi závěrem a patou, rekapitulací a závěrem
@PATAnn
.... formulář paty každé strany faktury, kde nn je řádek paty ....
@DODATEK
.... Formulář dodatku, tiskne se úplně poslední až za patičkou obdoba souboru TE_ ...., ale s možností doplňování položek jako u hlaviček

Přehled nahrazovaných symbolů
V obou záhlavích, závěru, patě a dodatku lze použít následujících nahrazovaných symbolů. Znak za @ se opakuje v celkové délce nejvýše dle hodnoty v závorce, @ bude překryt:

Údaje z hlavičky faktury

@& "Fakturujeme/Dobropisujeme" (13) @* název dokladu(40)
@+ názvy sloupců (80) @p poznámka k faktuře (78)
@L objednávka(15) @M dod.příkaz(12)
@# číslo fakt.(10) @N dat.splat.(8)
@! Výkon,zakázka (8) @O dat.vyst.(8)
@j Název účet.výkonu (38) @P dat.daň.pln.(8)
@$ úč. doklad (10) @Q forma úhrady(18)
@K k.symb.(4) @d dealer(4)

Údaje z adresáře odběratelů/dodavatelů

VAŠE ÚDAJE ÚDAJE ODBĚRATELE ÚDAJE PŘÍJEMCE
@J klíč (8) @í klíč (8)
@A název(30) @S název(30) @Š název(30)
@B nazev1(30) @s název2(30) @š název2(30)
@C ulice(30) @T ulice(30) @Ť ulice(30)
@D PSČ (6) @U PSČ (6) @Ú PSČ (6)
@E pošta(30) @V pošta(30) @Ů pošta(30)
@v stát(30)
@H IČO(10) @Y IČO(10 @Ý IČO(10)
@I DIČ(14) @Z DIČ(14) @Ž DIČ(14)
@x skupina(8)
@W příjem(30) @ú příjem(30)
@F banka(20) @X osoba(30) @ů osoba(30)
@G účet(25)
@g-účet IBAN
@h/@i Spis.č.(20/14) @ t tel(30) @ý telef.(30)
@ f fax(30) @ř fax(30)
@e e_mail @á e_mail(30)
@z Poznámka z adresy(30) @é poznámka(30)
@q další poznámka(30) @ě další p.(30)

Údaje z pole VOLBY
@SWIFT... v poli VOLBY u bankovního účtu nebo řady faktur SWIFT=xxxxxxxx (8 nebo11)

Řízení tisku
@R stránka (2)
@? při tisku editovatelné texty (až 4x70 znaků)

Písma:

 
@1 Pica (10cpi) $1 Pica (10cpi)
@2 Elite (12cpi) $2 Elite (12cpi)
@3 Condensed (16cpi) $3 Condensed(16cpi)
@4 Tučně zapnout $4 Tučně zapnout
@5 Tučně vypnout $5 Tučně vypnout
@6 Elite- Condens $6 Elite condens
@9 FF odstránkuje
Písma: (se znakem $ bude sekvence odebrána, se @ nahrazena 2 mezerami)

Řádek
Prvky obvykle použité v @RADEK - popisy

@KOD.... Kód (12)
@NAZ........ Název (30)
@KOD2....... Kód2 (15)
@NAZ2....... Název2 (27)
@NAZ21...... Název2 pro KARTY.DBF pokud je vyplněn, jinak jako NAZEV
@NAZ3....... pro POLOZKY.VYD od 13. pozice pro materiál, od 1. pozice pro text
@NAZF........ pro POLOZKY.VYD celý NAZEV, pro POLOZKY.DBF KOD+NAZEV (43)
@JED.. Měrná jednotka (5)
@LOC.... Loc, položka REGAL (8)
@JKV.... JKV (8-12)
@D Daňová sazba bez %
@POZNnnmm.... Poznámka z karty (73), při užití nn mm od pozice nn do mm
@POPISnnmm... Popis z karty (73), při užití nn mm od pozice nn do mm
@OPOZNnnmm... Poznámka k položce objednávky (78), při užití nn mm ....
(také poznámka z POLOZKY.DBF/POHYBY.DBF, je-li zavedena)
@poznnnmm.... Poznámka z karty (73), při užití nn mm od pozice nn do mm
@popisnnmm... Popis z karty (73), při užití nn mm od pozice nn do mm
@opoznnnmm... Poznámka k položce objednávky (78), při užití nn mm ....
(také poznámka z POLOZKY.DBF/POHYBY.DBF, je-li zavedena) tři výše uvedené prvky způsobí vypuštění řádku, je-li poznámka/popis prázdný
@M.....,.. Množství (v tomto případě na 10 pozic, dvě des.místa)
@BAL.... Balení (8)
@PBAL... Počet balení, pokud je M celým násobkem
@PBAC... Počet celých balení
@PBAZ... Zbytek nebalených jednotek
@+ Varování ++ v případě, že počet jednotek přesahuje celá balení
@A........ Doplňková míra A
@CA....... Doplňková míra A x množství
@B........ Doplňková míra B
@CB....... Doplňková míra B x množství
@C........ Doplňková míra C
@CC....... Doplňková míra C x množství

Prvky obvykle použité v @RADEK - ceny

@PCS....,.. Prodejní cena bez daně s případnou slevou za mj., obchodní cena
@PC.....,.. Prodejní cena bez daně s případnou slevou za mj., standardní z karty za mj.
@SPC....,.. sleva > 0, tedy PC - PCS kladné, za mj.
@CPCS...,.. Prodejní cena bez daně s případnou slevou za mj., se slevou x množství, cena "řádku"
@CPC....,.. Prodejní cena bez daně s případnou slevou za mj., standardní z karty x množství
@CSPC....,.. sleva > 0, tedy PC - PCS kladné x množství
@MAR..,.. marže > 0, tedy (PC - PCS) / PCS x 100 spočtena z PC
@mar..,.. marže > 0, tedy (MC - MCS) / MCS x 100 spočtena z MC
@MCS....,.. Prodejní cena s daní s případnou slevou za mj., obchodní cena
@MC.....,.. Prodejní cena s daní s případnou slevou za mj., standardní z karty za mj.
@SMC....,.. sleva > 0, tedy MC - MCS kladné, za mj.
@CMCS...,.. Prodejní cena s daní s případnou slevou za mj., se slevou x množství, cena "řádku"
@CMC....,.. Prodejní cena s daní s případnou slevou za mj., standardní z karty x množství
@CSMC....,.. sleva > 0, tedy MC - MCS kladné x množství
@Sp,.. sleva v %
@Sptextem.. text "sleva nn.nn%" v případě slevy > 0, jinak mezery
@Sm sleva v % MCS oproti MC
@Smtextem.. text "sleva nn.nn%" v případě slevy MCS oproti MC > 0, jinak mezery
@CR pořadí položky

Prvky obvykle použité v @MEZISOUCET - ceny

@MPCS....,.. Mezisoučet prodejní ceny bez daně s příp. slevou, obchodní ceny
@MMCS....,.. Mezisoučet prodejní cena s daní s příp. slevou, obchodní ceny

Prvky obvykle použité v @REKAPITULACE

@DZ základní sazba daně včetně %
@DS snížená sazba daně včetně %
@ME zkratka měny
@KURZ,...... kurz
@SMJ...,.. celkové množství
@TPBAL... celkový počet balení, kdy bylo množství celým násobkem
@TPBAC... celkový počet celých balení
@TPBAZ... celkový zbytek nebalených jednotek
@TA...... celkový součet doplňkové míry A
@TB...... celkový součet doplňkové míry B
@TC...... celkový součet doplňkové míry B
@TZAO.,.. úprava ceny, nespecifikovaný rozdíl OC a zákl.daně
 
@TPCS....,.. Prodejní cena bez daně za doklad, obchodní cena celkem
@TPC.....,.. Prodejní cena bez daně za doklad, standardní z karet celkem
@TSPC....,.. celkem slevy v PC za doklad
@TMCS....,.. Prodejní cena s daní za doklad, obchodní cena, faktura celkem
@TMC.....,.. Prodejní cena s daně za doklad, standardní z karet celkem
@TSMC....,.. celkem slevy v MC za doklad
 
@TSp,.. sleva v % (bez znaku %)
 
@TZZ.....,.. celkový základ daně v základní sazbě
@TDZ.....,.. celková daň v základní sazbě
@TZS.....,.. celkový základ daně ve snížené sazbě
@TDS.....,.. celková daň ve snížené sazbě
@TZ0.....,.. celkový základ v sazbě 0
@TZ01....,.. celkový základ v sazbě 0 - vývoz zboží (řádek 410 DPH)
@TZ02....,.. celkový základ v sazbě 0 - vývoz služeb
@TZ03....,.. celkový základ v sazbě 0 – mezinárodní přeprava
@TZ04....,.. celkový základ v sazbě 0 - vývoz zboží (řádek 411 DPH)
@TD......,.. DPH celkem
@TZ......,.. Základy, cena celkem
Výše uvedené prvky jsou kráceny o odpočty zdaněných záloh. Pro oddělený tisk celkových, neredukovaných prvků DPH a odpočtů jsou zavedeny tři plné řádky. Tyto řádky budou při neexistenci zdaněné zálohy vypuštěny.
@PODTRZENI.....................................................................
@DPHCELKEM.....................................................................
@ODPOCTYCELKEM.................................................................
@CASTKATEXTEM1AZ40...................... částka faktury bez zálohy textem prvních 40 znaků
@CASTKATEXTEM41AZ80...................... částka faktury bez zálohy textem znaky 41 až 80, doplněné zprava pomlčkami
 
Dále existuje možnost použití nekrácených prvků DPH
@TPCSC...,.. Prodejní cena bez daně za doklad, obchodní cena celkem
@TZZC....,.. celkový základ daně v základní sazbě
@TDZC....,.. celková daň v základní sazbě
@TZSC....,.. celkový základ daně ve snížené sazbě
@TDSC....,.. celková daň ve snížené sazbě
@TDC.....,.. DPH celkem
@TZC.....,.. Základy, cena celkem
 
@TZAL....,.. záloha
@TUH.....,.. K úhradě, nedoplatek
@TUH/K...,.. K úhradě, nedoplatek / kurz
@TUHxK...,.. K úhradě, nedoplatek x kurz
 
@TCEL Faktura celkem bez zálohy
@TCEL/K Faktura celkem bez zálohy / kurz
@TCELxK Faktura celkem bez zálohy x kurz
Prvky ceny v cizí měně - ceny v Kč/konverzní kurz
od verze 2008.27
@TCEL/KK faktura
@TPUH/KK paragon
Prvky ceny z ceníku *.CEN
od verze 2008.35
@CENIK název ceníku
@PCEN...,.. ceníková cena bez DPH
@CPCEN.,..  
@TPCEN.,..  
@MCEN...,.. ceníková cena s DPH
@CMCEN.,..  
@TMCEN.,..  
@TIM........ Pokud je v souboru VYDANE.DBF pole KOD_ZAM, dekóduje se do xx HH:MM hod., kde xx je počátek označení počítače, kde doklad vznikl a HH:MM čas vzniku dokladu
@PODPIS(28) podpis uvedený v nastavení Adresa, texty
Novinky od verze 2009.05
Jde o pole plněná při zapnutém ceníku. Pokud není aktivní žádný ceník, doplňují se údaje z karty.
@Spc....,.. Prodejní cena bez daně s případnou slevou za mj., standardní z ceníku za mj.
@Smc....,.. Prodejní cena s daní s případnou slevou za mj., standardní z ceníku za mj.
@TSMCEN.,.. celkem slevy v MC za doklad proti cenám v ceníku
@TSPCEN.,.. celkem slevy v PC za doklad proti cenám v ceníku

OBECNÝ FORMULÁŘ DOKLADU SKLADU

Formulář k dokladu je vložen v textovém souboru v Latin2, jeho název je vložen do pole Formulář v předkontaci příjmů/výdejů skladu. Jelikož existují např. u prodeje dva doklady, výdejka a dodací list, nebo paragon, lze v názvu souboru v rozšíření uvést *, pak bude hledán pro tisk výdejky formulář s V, dodací list s D a paragon s P. Např. při názvu formuláře PRODEJ50.TX* bude pro tisk výdejky použit(hledán) formulář PRODEJ50.TXV a pro dodací list PRODEJ50.TXD. U příjemek nemá podobné rozlišování uplatnění.
Dále lze do pole Formulář v předkontaci vložit název s dalšími náhradními znaky * (první je u výdejů spotřebován na konverzi V/D/P). Pak je před tiskem nabídnut seznam jmen, která vyhovují masce.Příklad:Dodací list chceme tisknout anglicky nebo německy. Do pole Formulář v předkontaci vložíme ZAHRFOR*.*** .
Editací vytvoříme německý formulář do souboru ZAHRFORD.NEM a anglický do ZAHRFORD.ANG, výdejka by mohla být jen jedna ve formuláři ZAHRFORV.TXT (výběr nebude).
V obou záhlavích, závěru a patě lze použít následujících nahrazovaných symbolů, znak za @ se opakuje v celkové délce nejvýše dle hodnoty v závorce, @ bude překryt:

Struktura formuláře
@RADEK uvozuje tvar řádku
@MEZISOUCET uvozuje tvar mezisoučtu
@REKAPITULACE uvozuje tvar rekapitulace
@HLAVA uvozuje hlavičku 2. a další strany
@ZAVERnn uvozuje ukončení dokladu, je umístěn na řádku nn
@PRAZDNY uvozuje prázdný řádek mezi závěrem a patou
@PATAnn uvozuje patičku dokladu umístěnou na řádku nn
@DODATEK uvozuje dodatek dokladu, který se tiskne za poslední patičkou

Údaje z adresáře odběratelů/dodavatelů
VAŠE ÚDAJE ÚDAJE PARTNERA
@A název(30) @S název(30)
@B nazev1(30) @s název2(30)
@C ulice(30) @T ulice(30)
@D PSČ (6) @U PSČ (6)
@E pošta(30) @V pošta(30)
@v stát (30)
@H IČO(10) @Y IČO(10)
@I DIČ (14) @Z DIČ(14)
@J klíč (8) @u č.účtu(25)
@h Spis.č.(20) @b banka(15)
@i Spis.č.(14) @W příjem(30)
@X osoba(30)
@f telefon 2(30)
@PODPIS(28) @t tel./fax(30)
@e e-mail(30)
@x skupina(8)
@z poznámka z adresy(30)
@q další poznámka(30)

Údaje z hlavičky DL

@m time,čas(5-7)
@% středisko(3)
@! výkon(3)
@r řada(4)
@# číslo dokladu(6)
@d dealer(4)
@M obch.případ(15)
@c druh pohybu(2)
@n název poh.(20)
@g daň.dokl(10)
@p poznámka k dokladu(78)
@pxxyy/@zxxyy/@qxxyy poznámka znaky xx-yy (např. @p0120.............)
@? (1-4 x 74) 1 až 4 řádky editovatelné poznámky, nebude v dokladu uložena
@O datum(8)
@L objednávka(20)
@o/@l lokalita číslo(3)/název(20)
@R stránka (2)
Písma:
 
@1 Pica (10cpi) $1 Pica (10cpi)
@2 Elite (12cpi) $2 Elite (12cpi)
@3 Condensed (16cpi) $3 Condensed(16cpi)
@4 Tučně zapnout $4 Tučně zapnout
@5 Tučně vypnout $5 Tučně vypnout
@6 Elite- Condens $6 Elite condens
@9 FF odstránkuje

Písma: (se znakem $ bude sekvence odebrána, se @ nahrazena 2 mezerami) Pro definici řádku, mezisoučtu a rekapitulace platí stejné prvky, jako pro obecný formulář faktur, kromě rekapitulací, a navíc prvky se skladní cenou:

@TPZZ.....,.. celkový základ daně v základní sazbě
@TPDZ.....,.. celková daň v základní sazbě
@TPZS.....,.. celkový základ daně ve snížené sazbě
@TPDS.....,.. celková daň ve snížené sazbě
@TPZ0.....,.. celkový základ v sazbě 0
@TPZ01....,.. celkový základ v sazbě 0 - osvobozeno paragraf..
@TPZ02....,.. celkový základ v sazbě 0 - osvobozeno paragraf..
@TPZ03....,.. celkový základ v sazbě 0 - není zdaň.plnění
@TPD......,.. DPH celkem
@TPZ......,.. Základy, cena celkem
@TPZAO.,.. úprava ceny, nespecifikovaný rozdíl OC a zákl.daně
@TPUH.....,.. K úhradě
 
@SC......,.. skladní cena za mj.
@CSC.....,.. skladní cena x množství
@TSC.....,.. skladní cena za doklad
@PLA.....,.. placeno hotově(u paragonů)
@PLAK....,.. placeno kartou(u paragonů)
@PLAV....,.. placeno valutami v Kč
@VRA.....,.. vráceno
@KAR........ platební karta
@TIM.... čas HH:MM:SS z položky TIME
@PLAV....,.. placeno valutami ve valutách
@KURZ,...... kurz valut
@ME měna valut
@PODPIS(28) podpis uvedený v nastavení Adresa, texty

FORMULÁŘE OBJEDNÁVEK

Název formuláře lze vložit ve volbě Objednávky a Formulář ... ve skladu.
Pokud existují předkontované řady objednávek, přednostně lze vložit název formuláře do předkontace. Opět lze do názvu formuláře vložit název s náhradními znaky * .
Pak je před tiskem nabídnut seznam jmen, která vyhovují masce.

Příklad:
Vlastní objednávku chceme tisknout anglicky nebo německy. Do pole Formulář
v předkontaci vložíme ZAHROBJV.*** . Editací vytvoříme německý formulář do
souboru ZAHROBJV.NEM a anglický do ZAHROBJV.ANG

Prvky v objednávkách odpovídají jiným skladovým dokladům

Pokud se má vytisknou znak @ je jej třeba zdvojit.
Příklad:
milcom@@milcom.cz

Možnost psaní obecného textu do objednávky je umožněna zavedením karty prací s kódem
. ve které jsou ostatní položky prázdné, ceny nulové. Název může být uveden.
Doporučujeme např. Text je uveden v poznámce.
U této karty prací se tiskne jen poznámka, do které lze vložit libovolný text.
Lze tak vytvořit obecnou objednávku

MILCOM servis a.s. Držitel certifikátu ISO 9001:2008 Zpět na začátek
www.milcom.cz Hostivařská 538/56, 102 00 Praha 10, IČ:18628826, DIČ:CZ18628826