sb komplet,sb-komplet,ekonomický software,účetnictví,kasa,sklad,komise,konsignace,fiskální paměť,fiskální modul,skladové hospodářství,daňová evidence,daňové přiznání

 
    MILCOM servis a.s. Šipka Nabízíme Šipka Ekonomický software SB KOMPLET Šipka Pro uživatele Šipka Slevy z prodejních cen
    MILCOM servis a.s. Šipka Kontakty Šipka Středisko informačních technologií Šipka Ekonomický software SB KOMPLET Šipka Pro uživatele Šipka Slevy z prodejních cen
Logo MILCOM servis a.s. SB KOMPLET® - Registrovaná obchodní známka              H&M DataSoft - autoři ekonomického systému SB KOMPLET®

Slevy z prodejních cen

Jedná se o přehled bohatých možností modulu KASA, jak ovládat poskytování slev z prodejních cen s daní při prodeji.
Modul KASA


1. Slevy globální poskytované na všechny položky

„Šťastné dopoledne“

Sleva poskytnutá všem odběratelům v určitém časovém období.
Způsob provedení:nastavení v souboru DRUHY.DBF/položka sleva. V kombinaci s  2.1 Založení odběratele DOPOLEDNE s nastavením příslušné slevy (5%) . Tento odběratel se buď zadává „ručně“ nebo je nastaven v DRUHY.DBF.

„svátek“

Sleva poskytnutá odběratelům, kteří mají ten den svátek
Způsob provedení: Založení odběratele SVATEK s nastavením příslušné slevy (5%)

„věrnostní karta“

Sleva poskytnutá odběratelům, kteří mají věrnostní kartu.
Způsob provedení: číslo karty je KLIC v souboru ADRESYOD.DBF (obdoba souboru ADRESY.DBF). Zde je uvedena příslušná sleva (5%, 7%, 10%, 15%) sleva je závislá na odebraném zboží v celé síti prodejen. Obrat se napočítává v časovém intervalu.

„VIP zákazník“

Sleva poskytnutá odběratelům, kteří mají VIP kartu
Způsob provedení: číslo karty je KLIC buď v souboru ADRESYOD.DBF (nenapočítávají se obraty) nebo mají založenu adresu v ADRESY.DBF. Zde je uvedena příslušná sleva (10-15% nebo jiná)

2. Slevy poskytované na jednotlivé položky

„akce“ + globální sleva

Sleva poskytnutá odběratelům na určité tituly.
Způsob provedení: pro vybrané tituly je vytvořen ceník AKCE.CEN a nastavena v souboru DRUHY.DBF / položka sleva. V NASTAVENI je zapnut „Standardní ceník“.

„akce“ bez globální slevy

Sleva poskytnutá odběratelům na určité tituly.
Způsob provedení: pro vybrané tituly je vytvořen ceník AKCE.CEN a nastavena v souboru DRUHY.DBF / položka sleva. V NASTAVENI je zapnut „Standardní ceník“.

„defekt“

Sleva poskytnutá odběratelům na defektní titul.
Způsob provedení: slevu zadá pokladní v řádku výdejky, * na ceně. Sleva 5-10%, nebo se dá jako samostatný výdej pro odběratele SLEVAXX s příslušnou slevou..

Slevová poukázka k danému titulu v Kč

Sleva poskytnutá odběratelům na určitý titul.
Způsob provedení: v ceníku prací (PRACE.DBF) je zavedena položka se zápornou cenou, můře být vytvořena předloha s čárovým kódem, který má pokladní nebo zřetězení karty s daným titulem s touto kartou prací. Zřetězení se provede zapsáním ++KODSLEVY 1 (VOLBY – VZDY+)

Slevová poukázka „kupón“ v Kč

Sleva poskytnutá odběratelům na celkovou částku po předložení kuponu, který pokladní odebere.
Způsob provedení: v ceníku prací (PRACE.DBF) je zavedena položka se zápornou cenou, s kódem jako je na kuponu.

Zlevněný titul

Sleva poskytnutá odběratelům na zlevněný titul
Způsob provedení: Titul má vlastní kartu s rozdílný kódem např. LX. Je možno zadat na kartě SLEVA N, potom se neuplatní žádná další sleva.

Pevná sleva na určité tituly

Sleva poskytnutá odběratelům na titul od určitého dodavatele. Ostatní slevy se neuplatní.
Způsob provedení: V řídícím souboru SB_KASY.DBF jsou vloženy věty s PARAMETR = SLEVAABS
HODNOTA = MAKRO pro výpočet slevy nebo prázdné
TEXT = prázdné nebo název souboru ve kterém je makro v jednom řádku.V položce CE je spočtená cena. Makro spočte slevu, která se odečte od ceníkové ceny.

Relativní sleva na určité tituly

Sleva poskytnutá odběratelům na titul od určitého dodavatele. Kombinuje se globální slevou.
Způsob provedení: V řídícím souboru SB_KASY.DBF jsou vloženy věty
s PARAMETR = SLEVAREL, HODNOTA = MAKRO pro výpočet slevy nebo prázdné
TEXT = prázdné nebo název souboru ve kterém je makro v jednom řádku. V položce CE je spočtená cena. Makro spočte slevu, která se odečte od CE.

3. Další poskytované bonusy

Prémie při překročení určité částky

Pokud prodej v průběhu zadávání překročí určenou částku, na obrazovce se zobrazí text určující prémii a ozve se zvukové znamení. Na základě tohoto bonusu je možno ještě před zaúčtováním zadat slevu.
Způsob provedení: V řídícím souboru SB_KASY.DBF jsou vloženy věty
s PARAMETR = PREMIEx (konstanta, x=1,2,3,4,5)
HODNOTA proměnná, částka od které je prémie)
TEXT = text popisující prémii

Tisk bonusu při celkové částce

Pokud celková částka prodeje překročí určenou částku, za paragonem se vytiskne obsah souboru doplněný o vypočtené hodnoty.
Způsob provedení: V řídícím souboru SB_KASY.DBF je vložena věta
s PARAMETR = DODATEKxxx - xxx je částka v celých Kč pří jejímž překročení se tiskne obsah souboru.

Tisk bonusu při splnění logické podmínky

Pokud při prodeji je splněna logická podmínka při výpočtu přes položky dokladu, za paragonem se vytiskne obsah textového souboru. Logickou podmínkou může být prodej určitého titulu, prodej titulu od určitého dodavatele.
Způsob provedení: V řídícím souboru SB_KASY.DBF je vložena věta s PARAMETR = VYPOCETL , HODNOTA je buď název souboru s makrem nebo přímo makro (40 zn. text)
TEXT = jméno tiskového souboru

Tisk bonusu s výpočtem

Při tisku se provede numerický výpočet přes položky dokladu a za paragonem se vytiskne Tiskový soubor s vypočtenými proměnnými.
Způsob provedení: V řídícím souboru SB_KASY.DBF je vložena věta s PARAMETR = VYPOCETN, HODNOTA je buď název souboru s makrem nebo přímo makro
TEXT = jméno tiskového souboru (v něm mohou být @PROMENNE). Makro musí být numerické, lze plnit proměnné, dodatek se tiskne vždy.

Zobrazení bonusu na display

Na display se zobrazí bonus. Možno kombinovat s VYPOCETL.
Způsob provedení: Založit kartu prací s kódem BONUS. Kartu s titulem, na který je poskytnut bonus, zřetězit s kartou prací.Do POZNAMKA vložit++kód karty práce.

MILCOM servis a.s. Držitel certifikátu ISO 9001:2008 Zpět na začátek
www.milcom.cz Hostivařská 538/56, 102 00 Praha 10, IČ:18628826, DIČ:CZ18628826