sb komplet,sb-komplet,ekonomický software,účetnictví,kasa,sklad,komise,konsignace,fiskální paměť,fiskální modul,skladové hospodářství,daňová evidence,daňové přiznání

 
    MILCOM servis a.s. Šipka Nabízíme Šipka Ekonomický software SB KOMPLET Šipka Pro uživatele Šipka Pole POZNAMKA
    MILCOM servis a.s. Šipka Kontakty Šipka Středisko informačních technologií Šipka Ekonomický software SB KOMPLET Šipka Pro uživatele Šipka Pole POZNAMKA
Logo MILCOM servis a.s. SB KOMPLET® - Registrovaná obchodní známka              H&M DataSoft - autoři ekonomického systému SB KOMPLET®

Použítí pole POZNÁMKA a DALŠÍ poznámka v adresách a na kartách


V modululech SB KOMPLETu byly zavedeny různé možnosti použití textů v polích POZNAMKA a DALSI v adresách dodavatelů a odběratelů.

Pro zjednodušení jsou všechny zmíněné prvky hledány jak v poli POZNAMKA, tak v poli DALŠÍ poznámka.
Pokud bude v těchto polích adresy odběratele/dodavatele nalezen text, má následující význam:

TEXT význam
BANKA XXXX při vystavení FV odběrateli bude na faktuře bankovní účet řady XXXX
DEALER XXXX při vystavení FV bude do pole Dealer vložena hodnota XXXX. Pokud bude pole dealer také v souboru DOKLADY.DBF, bude ukládáno i tam.
S.S. NNNNNNNNN při tvorbě převodního příkazu bude NNNNNNNNNN použito jako specifický symbol
-DLUH vyloučí odběratele z automatického vyvolání "Dlužnického" okna při prodeji ve SKLADu a FAKTURace. Automatické vyvolání lze dosáhnout nastavením limitu dluhu na -1
SKONTO N.N/NNN v modulu SBFAKT ve fakturaci vede k naplnění Skonta N.N% na NNN dnů
BEZCEN tisk dodacího list tomuto odběrateli neponese ceny
ELIMOV u dodavatele povede k eliminaci vlastní objednávky, podle které probíhá příjem (vykrytí a zrušení)
ELIMOP u odběratele povede k eliminaci přijaté objednávky, podle které probíhá výdej (vykrytí a zrušení)
NEPISD příjem s Nákup ANO nemění posledního dodavatele
PISD=AAAAAAAA příjem s Nákup ANO změní posledního dodavatele na AAAAAAAA
SPLPRI=nnn splatnost přijatých faktur v modulu fakturace bude přednastavena na nnn dní od běžného data
NEFA neprodávat na fakturu ze Skladu. Faktura za hotové ano. Varování.
SPLODDUZP splatnost vydaných FV bude počítána od data uskutečnění zdanitelného plnění
-HOTSPL0 splatnost vydaných FV placených Hotově nebude mít splatnost 0
MAKRO=XXXX určuje soubor MAKTXXX.MAK k tisku na DL/výdejce pro daného odběratele, má přednost před standardním makrem. Tisk maker musí být povoleno.
STR=XXX nastaví středisko protiúčtu ve fakturaci nebo editovatelné středisko ve skladu na XXX
Jen na faktuře přijaté
PRPL/prpl prioritní platba, při tvorbě platebního příkazu se předřadí
NODPH/NEDPH dodavatel není plátcem DPH
Aktualizováno 02.01.14
DPHN=0.01 DPH se počítá na haléře a celková částka se nezaokrouhluje
DPHZ=0.01 DPH se počítá na haléře a celková částka se zaokrouhluje na koruny
DPHN=0.10 DPH se zaokrouhluje na 0.10,- Kč, celková částka se nezaokrouhluje
DPHZ=0.10 DPH se zaokrouhluje na 0.10,- Kč, celková částka se zaokrouhluje
DPHN=1.00 DPH se zaokruhluje na koruny, celková částka se nezaokrouhluje
DPHZ=1.00 DPH se zaokrouhluje na koruny, celková částka se zaokrouhluje
UCOK kontrola existence účtu na databázi MF
AROK kontrola na ARES
Jen v modulu SKLAD Bude-li soubor xxxxxxxx.xxx nalezen v kořeni SB, bude přednostně užit pro tisk
FORMV=xxxxxxxx.xxx definice vlastního formuláře pro výdej
FORMP=xxxxxxxx.xxx definice vlastního formuláře pro příjem
FORMF=xxxxxxxx.xxx definice vlastního formuláře pro fakturu
FORMO=xxxxxxxx.xxx definice vlastního formuláře pro objednávku
CENYMC v prodeji tomuto odběrateli bude použito nastavení pro pohyb MC Ano
CENYPC v prodeji tomuto odběrateli bude použito nastavení pro pohyb MC Ne
NODPH/NEDPH Ve SBSKLAD při příjmu/ prodeji u tohoto dodavatele/odběrateli bude použito nastavení pro pohyb S daní NE
V SBFAKT nastaví u faktury přijaté na DPH N
SLEVA=nnn.nn V SBFAKT představuje slevu (rabat) na přijatých fakturách, pokud v poli SLEVA je sleva pro vydané faktury, zobrazí se na "tapetě" při zadávání faktur přijatých
RABAT=nnn.nn - // -
POHYBY=n,nn,nn, varuje při příjmu jiným pohybem
DP=nn druh pohybu příjem/výdej může být výhradně nn
PLATBA=X přidělí způsob platby H/P/D/S/N/... faktuře vydané odběrateli ve Skladu a Fakturaci
-HOTSPL0 Pokud je způsob platby Hotově, automaticky je přidělena splatnost ke dni vystavení FV - splatnost 0 dní. Tento přepínač nulování splatnosti potlačí
TISLEC klientovi bude na FV tištěna sleva celkem
TISLER klientovi budou tištěny ve FV „řádkové“ slevy
TRID=NETR třídění položek v dokladech skladu klienta VYPNUTO
TRID=KOD třídění položek v dokladech skladu klienta dle KOD
TRID=KOD2 třídění položek v dokladech skladu klienta dle KOD2
TRID=NAZEV třídění položek v dokladech skladu klienta dle NAZEV
TRID=LOC třídění položek v dokladech skladu klienta dle LOC (regál)
TRID=JKV třídění položek v dokladech skladu klienta dle JKV
TRID=MNOZ třídění položek v dokladech skladu klienta dle množství
TRID=CENA třídění položek v dokladech skladu klienta ceny řádku

Jen v modulu SBKASA

KARTA=xxxx pokud je prodej modulem SBKASA adresný a v POZNAMKA nebo DALSI adresy se najde KARTA=xxxx , při platbě naskočí xxxx do karty a neviditelný prst zmáčkne K .
CTICAR požaduje načtení (zadání) obchodního případu pro daného odběratele
cticar umožňuje načtení (zadání) obchodního případu pro daného odběratele. Esc zruší zadání
CTICAR=XXXYYY... kontroluje, zda zadávaný řetězec začína na XXX nebo YYY nebo ...
NETI netiskne se adresa odběratele

Jen v modulu SBFAKT

CENIKFA=aaaaaaaa ceník, aktivovaný při fakturaci

Použítí pole POZNÁMKA a DALŠÍ poznámka na kartě

TEXT význam
++KOD množství zřetězení s kartou s kódem KOD a množstvím (pivo)
++KOD zřetězení s kartou s kódem KOD a množstvím 0 (bonus)
+-KOD množství vloží se jen položka s kódem KOD (skupinové balení)
++ zruší se prodej po kuse je-li nastaven (rohlíky)
!jmeno.ext jméno souboru, který se zobrazí při Alt Z/Y na příslušné kartě po * (nutno nastavit v parametrech -START/CMD)
Jen v modulu SBFAKT

TEXT význam CENIKFA=aaaaaaaa ceník, aktivovaný při fakturaci

MILCOM servis a.s. Držitel certifikátu ISO 9001:2008 Zpět na začátek
www.milcom.cz Hostivařská 538/56, 102 00 Praha 10, IČ:18628826, DIČ:CZ18628826